Những điều cần biết về bồi thường bảo hiểm ô tô

99d4f65a 20190829 081726

Theo đó, số tiền bồi thường bảo hiểm không vượt quá giá trị tài sản được bảo hiểm tại thời điểm xảy ra tổn thất.

Theo nguyên tắc, công ty bảo hiểm không thể chi trả nhiều hơn giá trị tổn thất mà người tham gia bảo hiểm đang gánh chịu. Đơn vị bảo hiểm chỉ thực hiện trách nhiệm đền bù khi khách hàng có thiệt hại do tai nạn, rủi ro không mong muốn. Nguyên tắc bồi thường chỉ có hiệu lực đối với hợp đồng bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm dân sự, không áp dụng cho hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoặc các nghiệp vụ bảo hiểm con người.

Những nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cần lưu ý:

  1. Thời điểm phát sinh hiệu lực bồi thường

Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực ngay từ khi được giao kết và người tham gia bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm. Trong trường hợp người tham gia chưa đóng đủ phí nhưng có văn bản thoả thuận về việc nợ phí bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm thì người tham gia vẫn được hưởng đầy đủ chế độ bồi thường theo nội dung hợp đồng. Người tham gia bảo hiểm có bằng chứng, chứng minh hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và đã đóng đủ phí bảo hiểm.

Khi hợp đồng bảo hiểm chấm dứt hoặc hết hạn thì công ty bảo hiểm không có nghĩa vụ bồi thường. Nhưng với trường hợp người mua bảo hiểm không đóng đủ phí bảo hiểm trong thời gian gia hạn đóng phí theo thoả thuận ghi trong hợp đồng thì công ty bảo hiểm vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường của mình đối với các rủi ro mà khách hàng của họ gặp phải trong thời gian gia hạn đóng phí. Tất nhiên, bên mua bảo hiểm sẽ phải hoàn thành việc đóng phí bảo hiểm cho đến khi hết thời gian gia hạn theo nội dung thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

  1. Nguyên tắc bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm tài sản

Mức bồi thường sẽ căn cứ theo giá thị trường của loại tài sản khi tại thời điểm xảy ra rủi ro và mức độ thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm. Các quy định về nguyên tắc bồi thời là một căn cứ để xác định bồi thường. Đây cũng là “tấm lá chắn” để công ty bảo hiểm ngăn cản hành vi trục lợi bảo hiểm. Ngoài tiền mặt, công ty bảo hiểm có thể áp dụng một số hình thức bồi thường khác như: sửa chữa tài sản thiệt hại hoặc thay thế tài sản thiệt hại bằng tài sản khác, trả bằng tiền mặt.

Khi công ty bảo hiểm và khách hàng không thống nhất được hình thức bồi thường thì việc bồi thường sẽ được thực hiện theo hình thức trả tiền mặt. Nếu bồi thường theo hình thức thay thế tài sản thiệt hại bằng tài sản khác hoặc trả bằng tiền mặt, công ty bảo hiểm có quyền thu hồi lại tài sản bị thiệt hại sau khi hoàn tất thủ tục bồi thường cho khách hàng.

 Bao hiem o to

  1. Nguyên tắc bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Công ty bảo hiểm thanh toán số tiền bảo hiểm cho người được hưởng bảo hiểm theo đúng nội dung thể hiện trong hợp đồng bảo hiểm bao gồm cả chi phí hợp đồng, phí và lệ phí hợp pháp của nguyên đơn) liên quan đến trách nhiệm dân sự trước những thiệt hại do người tham gia bảo hiểm gây ra cho bên thứ 3 và tài sản của họ.

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường: Chỉ phát sinh nếu bên thứ 3 yêu cầu người tham gia bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đo gây ra cho bên thứ 3 trong thời gian còn hạn bảo hiểm.

Mọi thông tin chi tiết về thông tin, tin tức, các loại phụ tùng, đồ chơi, vui lòng liên hệ:

Thương hiệu Khoiauto – Otolife: 04TT2 Biệt thự liền kề, Khu Quân đội Thạch Bàn, Q. Long Biên, Hà Nội.

Holtine: 0886077077   –   Email: info@khoiauto.com