82673-48100 Miếng Thép Bắt Cầu Trì Phía Trong (BRACKET JUNCTION) Lexus RX SERIES 2019-2022 8267348100

Mã Phụ Tùng : 82673-48100
Mã Dùng Chung: 8267348100
Model Xe : RX SERIES 2019-2022
Thương Hiệu: Lexus
Xuất sứ: Nhật Bản